Friday, December 21, 2018 - 12:29

Ljubuški, 21. prosinca 2018. godine

Već tradicionalno, tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana mnogi građani koriste pirotehnička sredstva, pri čemu ponekad zbog neopreznog i nestručnog rukovanja istima dolazi do ozljeđivanja ljudi ili oštećenja imovine građana.
Kako bi predstojeći božićni i novogodišnji blagdani protekli u miru i u dostojanstvenom ozračju pozivamo građane da pirotehnička sredstva koriste sukladno zakonskim odredbama, što je u njihovom interesu kao i u interesu cijele zajednice.

Zakonske odredbe
Oblast prometa i uporabe pirotehničkih sredstava u Županiji Zapadnohercegovačkoj uređena je Zakonom o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 20/13).
Tim Zakonom kategorizirana su četiri razreda pirotehničkih sredstava, kako slijedi:

Pirotehnička sredstva razreda I.
(pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke i koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i pirotehnička sredstva za vatrometa namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada),

Pirotehnička sredstva razreda II.
(pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima),

Pirotehnička sredstva razreda III.
(pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik, koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima i čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje),

Pirotehnička sredstva razreda IV.
(pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju visok rizik, koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao sredstva za profesionalnu uporabu) i čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.

Pirotehnička sredstva razreda I. mogu se prodavati na malo tijekom cijele godine, i osobama mlađim od 18 godina, u prodavaonicama i kioscima.

Pirotehnička sredstva razreda II. mogu se prodavati na malo osobama starijim od 18. godina, samo u vremenskom razdoblju od 01. prosinca. – 01. siječnja (petarde i sl.)
Uporaba pirotehničkih sredstva razreda II. zabranjena je u razdoblju od 02. siječnja do 26. prosinca.
U vremenskom razdoblju od 26. prosinca do 02. siječnja dopuštena je uporaba pirotehničkih sredstava razreda II., ali ni tada ih se ne smije uporabljivati u zatvorenim prostorijama i na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba.

Za prodaju i upotrebu pirotehničkih sredstava, koje se vrše suprotno gore navedenim zakonskim odredbama, zapriječene su novčane kazne.

Tako npr. novčanom kaznom u iznosu od 200,00 – 800,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja koristi pirotehnička sredstva razreda II. (petarde i sl.) izvan dozvoljenog razdoblja ili ako ta sredstva koristi u dozvoljenom razdoblju u zatvorenim prostorijama ili na prostorima gdje se okuplja veći broj osoba

Apel građanima

Apeliramo na građane da djeci ne kupuju pirotehnička sredstava koja su neprimjerena njihovu uzrastu, te da upozore djecu na opasnosti do kojih može dovesti nepažljiva ili nestručna uporaba pirotehničkih sredstava.

Pozivamo sve građane, i odrasle i djecu, na odgovornu uporabu pirotehničkih sredstava, kako bi predstojeći blagdani protekli u miru i u dostojanstvenom ozračju.

Uz želju da predstojeći blagdani proteknu u miru i u dostojanstvenom ozračju vjernicima želimo čestit Božić a svim građanima želimo sretnu i uspješnu Novu godinu.

UPRAVA POLICIJE