Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica IV Brigade HVO Stjepan Radić br. 11,

88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 830 803

Fax.: +387 (0)39 830 830

E-mail: [email protected]

Uprava policije MUP-a

Ulica IV Brigade HVO Stjepan Radić br. 11,

88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 830 802

Fax.: +387 (0)39 830 840

Policijska uprava Grude

Trg Herceg Bosne 1,

88340 Grude, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 660 800

Fax.: +387 (0)39 660 811

Policijska postaja Grude

Bili brig b.b.,

88340 Grude, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 660 800

Fax.: +387 (0)39 660 811

Policijska uprava Ljubuški

Ulica Andrije Šimića b.b.,

88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 835 801

Fax.: +387 (0)39 835 835

Policijska postaja Ljubuški

Ulica Andrije Šimića b.b.,

88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 835 801

Fax.: +387 (0)39 835 835

Policijska uprava Široki Brijeg

Obilaznica b.b.,

88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 716 601

Fax.: +387 (0)39 716 619

Policijska postaja Široki Brijeg

Obilaznica b.b.,

88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 716 601

Fax.: +387 (0)39 716 619

Policijska uprava Posušje

Ulica Ivana Gorana Kovačića b.b.,

88240 Posušje, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 685 300

Fax.: +387 (0)39 685 320

Policijska postaja Posušje

Ulica Ivana Gorana Kovačića b.b.,

88240 Posušje, Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)39 685 300

Fax.: +387 (0)39 685 320