Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2017.godinu