Odluka o poništenju postupka javne nabave za LOT-5 Nabava Lož ulja s isporukom na četiri lokacije: Ministarstvo u sjedištu, PU Grude, PU Posušje i PU Široki Brijeg