Monday, April 25, 2022 - 09:43

Kandidate koji su položili test općeg znanja i koji su dana 21.04.2022...

Friday, April 15, 2022 - 10:16

Kandidate čija je prijava prihvaćena i koji ispunjavaju morfološke kriterije obavještavamo da će...

Wednesday, April 13, 2022 - 09:35

Obavještavaju se kandidati koji su prošli obuku i dobili potvrdu o urednom pohađanju obuke u  S....

Tuesday, April 12, 2022 - 10:09

Kandidate koji su uložili žalbu na Obavijest kojom je njihova prijava odbačena zbog nepotpune...

Monday, April 11, 2022 - 09:32

Dana 10.04.2022. godine u 03:02  sati, PU Š.Brijeg zaprimila je prijavu da se u mjestu Privalj...

Pages