Halo 122

12.1.2023. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Evidentirana su dva prekršaja protiv javnog reda i mira. Prekršajna obrada je u tijeku.
Kriminalitet:
Kaznena djela nisu evidentirana.
Prometne nezgode:
Nema evidentiranih prometnih nezgoda.
Ostali događaji:
11.1.2023. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Nije evidentirano ni jedno kazneno djelo.
Prometne nezgode:
Nema evidentiranih prometnih nezgoda.
Ostali događaji:
10.1.2023. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Evidentirano je jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv imovine Kaznenog zakona F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Prometne nezgode:
Evidentirane su tri prometne nezgode, od toga dvije s većom i jedna s manjom materijalnom štetom u kojima je pet osoba zadobilo tjelesne povrede.
Ostali događaji:
9.1.2023. VIJESTI ZA PROTEKLA 4 DANA
Javni red i mir:
Evidentiran je jedan prekršaj protiv javnog reda i mira. Prekršajna obrada je u tijeku.
Kriminalitet:
Evidentirana su tri kaznena djela, od toga jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina KZ F BiH i dva kaznena djela iz oblasti kaznenih djela protiv imovine KZ F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Prometne nezgode:
Evidentirano je jedanaest prometnih nezgoda, od toga četiri s većom i sedam s manjom materijalnom štetom u kojima je devet osoba zadobilo tjelesne povrede i jedna osoba smrtno stradala.
Ostali događaji:
5.1.2023. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Evidentirana su dva kaznena djela, od toga jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine KZ F BiH i jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv zdravlja ljudi KZ F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Prometne nezgode:
Evidentirana je jedna prometna nezgoda s manjom materijalnom štetom.
Ostali događaji:
04.01.2023. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Evidentirano je jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Kaznenog zakona F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Prometne nezgode:
Evidentirane su tri prometne nezgode s manjom materijalnom štetom u kojima su dvije osobe zadobile tjelesne povrede.
Ostali događaji:
03.01.2023. VIJESTI ZA PROTEKLA 3 DANA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Nije evidentirano ni jedno kazneno djelo.
Prometne nezgode:
Evidentirana je jedna prometna nezgoda s većom materijalnom štetom.
Ostali događaji:
30.12.2022. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Evidentirano je jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv imovine Kaznenog zakona F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Prometne nezgode:
Evidentirane su dvije prometne nezgode, od toga obje s manjom materijalnom štetom.
Ostali događaji:
29.12.2022. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Evidentirano je jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv imovine Kaznenog zakona F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Prometne nezgode:
Evidentirana je jedna prometna nezgoda s većom materijalnom štetom, u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede.
Ostali događaji:
28.12.2022. VIJESTI ZA PROTEKLA 24 SATA
Javni red i mir:
Nije evidentiran nijedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
Kriminalitet:
Evidentirano je jedno kazneno djelo iz oblasti kaznenih djela protiv javnog reda i pravnog prometa Kaznenog zakona F BiH. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Prometne nezgode:
Evidentirane su tri prometne nezgode, od toga dvije s manjom i jedna s većom materijalnom štetom.
Ostali događaji:

Pages