Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga " Nabava usluga osiguranja motornih vozila"