Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila"LOT3-Ostala motorna vozila