Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava usluga osiguranja motornih vozila"