Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava posebnih zimskih, ljetnih odora i obuće za policijske službenike" za LOT 2 Nabava posebnih ljetnih cipela za policijske službenike