Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava obveznog osiguranja motornih vozila"