Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava goriva za potrebe Ministarstva" Lot 4-Policijska Uprava Grude