Thursday, November 14, 2019 - 15:09

Dana 13.11.2019. godine u Ljubuškom održan je sastanak sa predstavnicima OSCE-a o domaćem i međunarodnom pravnom okviru koji regulira slobodu mirnog okupljanja.

Tema sastanka je bila usklađivanje Zakona koji regulira slobodu mirnog okupljanja (Zakon o javnom okupljanju ŽZH narodne novine 5/15), te upoznavanje postojećeg domaćeg pravnog okvira i međunarodnog pravnog okvira koji regulira tu oblast.

Sastanak je organiziran od strane OSCE-a u koordinaciji sa Upravom policije MUP-a ŽZH, te je dio kontinuiranog angažmana Misije OSCE-a u pružanju podrške policijskim službenicima i stručnim djelatnicima u policiji u sferi realiziranja prava na mirno okupljanje.

Pored djelatnika OSCE-a, na sastanku su prisustvovali rukovodni policijski službenici koji provode odredbe Zakona o javnom okupljanju, te pravni odsjek Uprave policije MUP-a ŽZH.

Cilj ovog sastanka je bio da se utvrde postojeći pravni okviri i usklađivanje sa međunarodnim pravnim okvirom koji regulira slobodu mirnog okupljanja.

Između više tema obrađenih prilikom sastanka, prisutni su ovom prilikom prezentirali način svog rada, te razmijenili iskustva vezana za praksu na terenu, te izazove s kojima se policija susreće u sferi slobode okupljanja.

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova je pozdravila inicijativu OSCE-a i spremna je izvršiti sve radnje na izmjeni i dopuni postojećeg županijskog zakona u cilju usklađivanja sa međunarodnim pravnim okvirom (zakonodavstvo EU).

Također, ovo Ministarstvo i ova Uprava policije će kao i do sada surađivati sa svim policijskim agencijama i sa svim međunarodnim institucijama na partnerskom odnosu, na ovlastima datim Ustavom, a posebno vezano za javna okupljanja koja su u nadležnosti županijskih ministarstava unutarnjih poslova.

 

MUP ŽZH