Monday, March 4, 2019 - 10:00

 

Sukladno članku 17. stavak (5) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke ("Narodne novine ŽZH", broj 16/16, 24 /17 i 13/18) obavještavaju se svi kandidati koji su se prijavili na Javni oglas za pohađanje temeljne policijske obuke, da je sukladno članku 17. stavak (4) Policijsko tijelo objavilo Listu kandidata koji su uspješno završili testiranje i kandidata koji su predloženi za upošljavanje.

 

Lista je objavljena na oglasnoj ploči Policijskog tijela u sjedištu dana 04. ožujka 2019. godine. Svoje rezultate možete provjeriti svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati.

 

POVJERENSTVO ZA IZBOR