Thursday, March 14, 2019 - 13:20

Na temelju Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja broj :    01-118-2/19-6 od 07. veljače 2019. godine  i rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja broj :  02-1-38/10-4,  Povjerenstvo za prodaju službenih motornih vozila objavljuje :

 

J A V N I    P O Z I V

 

Za prodaju službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke metodom javnog nadmetanja

 

Predmet prodaje putem javnog nadmetanja su slijedeća vozila :

 

Rb.      Marka vozila       Broj šasije                          Vlasnik   Godina proizvodnje         Početna cijena 
1.  VW GOLF IV 1,9SDI   WVWZZZ1JZWB062179 MUP ŽZH 1998 2.000,00
2. VW GOLF IV 1,9SDI WVWZZZ1JZWB065522 MUP ŽZH 1998 1.200,00
3. VW GOLF V 2,0SDI WVWZZZ1KZ89000358 MUP ŽZH 2007 3.000,00
4. VW GOLF V 2,0SDI WVWZZZ1KZ89000350 MUP ŽZH 2007 2.200,00
5. VW GOLF V 2,0SDI WVWZZZ1KZ89000353 MUP ŽZH 2007 2.400,00
6. VW GOLF V 2,0SDI WVWZZZ1KZ89000361 MUP ŽZH 2007 2.300,00
7. VW GOLF V 2,0SDI WVWZZZ1KZ89000356 MUP ŽZH 2007 2.900,00
8. RENAULT MEGANE 1,9 D    VF1LMK40638786099 MUP ŽZH 2007 2.600,00
9. ŠKODA FABIA 1,9SDI TMBJF16Y043916123 MUP ŽZH 2003 2.500,00
10. MB LP 813 PAUK 31805214484580 MUP ŽZH 1979 2.500,00

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Javna prodaja vozila će se održati u Gradskoj vijećnici Ljubuški ( ulica Vukovarska bb) dana 26.03.2019.godine s početkom u 09,00 sati.

Od 09,00 sati pristupa se zaprimanju jamčevine za svako pojedinačno vozilo i to u iznosu od 10 % od početne cijene vozila i ponuda. Ponuditelj će prilikom uplate jamčevine uz „primitak“ kao dokaz o uplati jamčevine , predati i obrazac ponude u koji mora čitko popuniti cijenu koju nudi ( brojkama ) zaokruženu na deseticu izraženu u KM za pojedinačno vozilo. Ponuda ne može biti manja od ponuđene početne cijene vozila. Obrazac ponude i jedna kopija „primitka“ sa pakira u omotnicu i predaje Povjerenstvu za prodaju.

Nakon uplate jamčevine i predaje ponuda svih ponuditelja , pristupa se otvaranju ponuda za svako vozilo. Svaka ponuda se čita javno i evidentira u zapisnik . Povjerenstvo za prodaju javno konstatira čija je ponuda najviša i proglašava ponudu tog ponuditelja pobjedničkom. U slučaju da, dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, samo ti ponuditelji će dobiti nove obrasce u koje će čitko upisati nove cijene, s tim da ranije uplaćena jamčevina vrijedi do okončanja nadmetanja. Ovaj postupak će se ponavljati sve dok se ne dobije najviša ponuda. Takva ponuda se evidentira u zapisnik, te se prihvaća kao konačna.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena , jamčevina će biti vraćena odmah nakon završetka javnog nadmetanja.

Troškove prenosa vlasništva, transporta kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac. Ponuđač koji da ponudu sa najvećom cijenom ( najpovoljniji ponuđač) , dužan je izvršiti uplatu u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila i ne uplati licitirani iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. Ministarstvo unutarnjih poslova Županije  Zapadnohercegovačke zadržava pravo zaključivanja ugovora sa sljedećem najpovoljnijem ponuđačem.  Ponuditelju s kojim se sklopi ugovor o prodaji, jamčevina će biti vraćena nakon uplate cjelokupne cijene.

Kupac sa kojim Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke zaključi ugovor o kupoprodaji je dužan u roku od tri dana od dana uplate kupoprodajne cijene preuzeti kupljena vozila.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“ , što isključuje sve naknade prigovore kupaca.

Vozila se mogu pregledati dan ranije 25.03.2019.godine od 09,00-14,00 sati , na lokaciji ispred pravne osobe „M.R.M“ Mostarska Vrata , Ljubuški.

 

                                                                                    POVJERENSTVO ZA PRODAJU SLUŽBENIH MOTORNIH

                                                                                                              VOZILA PUTEM JAVNOG NADMETANJA